Обука за запослене у локалној самоуправи на тему „Дискриминација и антициганизам”

Обука за запослене у институцијама на тему „Дискриминација и антициганизам” одржана је у Крагујевцу.