Рок за четврту рату пореза доспева 15. новембра

Градска пореска управа обавештава обвезнике – грађане, предузетнике и правне субјекте, да 15. новембра доспева четврта рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2021. годину.