Служба димничара ЈКП Шумадија током године очисти више од 18.000 димњака

Служба димничара ЈКП Шумадија Крагујевац током године очисти више од 18.000 димњака на пословним и стамбним објектима.

Редовно одржавање димњака од велике је важности за безбедност током грејне сезоне

Услуге димничара ЈКП Шумадија Крагујевац, током године, користи око 18 хиљада домаћинстава и привредних субјеката у Шумадији.