Крагујевац решава неколико великих еколошких проблема

У оквиру пројекта “Чиста Србија” Крагујевац ће решити неколико великих еколошких проблема.

10 минута: Партнерско управљање отпадом – шанса за развој локалних самоуправа

У оквиру пројекта „Чиста Србија“, који реализује републичка Влада, у Крaгујевцу ће, осим три постројења за прераду и пречишћавање отпадних вода и нове канализационе мреже, бити изграђена и регионална депонија са спалионицом.