У току је израда опомена за све пореске обвезнике који имају дуг

У локалној пореској администрацији подсећају пореске обвезнике да ће им, уколико не измире своја дуговања у прописаном року, бити обрачуната камата која ће им додатно увећати порески дуг.