Подршка локалним самоуправама у процесу европских интеграција

Радионица о међународној сарадњи и промоцији концепта саветника за послове европских интеграција посвећена је презентацији стандарда који се тичу изградње административних капацитета локалних самоуправа.