Подлмађена фасада Палате са атласима

Радови на обнови фасаде зграде са атласима у центру Крагујевца су завршени, након последњих корекција и пријема надзорног и конзерваторског органа.