Књажевско-српски театар домаћин 58. фестивала “Јоаким Вујић”

Књажевско-српски театар ће у мају 2022. године, бити домаћин 58. Фестивала професионалних позоришта Србије “Јоаким Вујић”.