Конкурс за упис на кратки програм студија Филм, култура и аудиовизуелно стваралаштво

Универзитет у Крагујевцу, након успешне реализације кратког програма студија Тестирање софтвера, почиње са реализацијом кратког програма студија Филм, култура и аудиовизуелно стваралаштво.