Обука конобара и увођење ХАСАП стандарда

Ради унапређења угоститељских услуга у Крагујевцу, Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља организовала је, уз помоћ сертификованих тренера, стручну обуку конобара и увођење ХАСАП стандарда.