За смањење загађења ваздуха Крагујевац добио 9 милиона динара

У реализацију пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији града Крагујевца биће уложено 9 милиона динара.