Четинари и црвенолисне шљиве за пријатнији амбијент у Геронтолошком центру

Садњом четинара, спиралних и округлих туја и црвенолисних шљива у дворишту Геронтолошког центра, обележен је Дан планете Земље.