Решавање радног спора мирним путем растеретило је правосудни систем

У Србији се годишње решава између 1000 и 1200 радних спорова.