Центар за зелену економију нуди консалтинг услуге за корпоративно управљање угљеником

Универзитет у Крагујевцу позива компаније у оквиру пилот програма Центра за зелену економију Универзитета у Крагујевцу.