Рок за уплату првог квартала пореза на имовину 14. фебруар

Порез на имовину физичких лица за ову годину биће увећан за девет до 15 одсто, у зависности од врсте непокретности и зоне у којој се налази.