За Гружански коридор и обилазницу око Свилајнца више од пола милијарде евра

Набавка услуга пројектовања и извођења радова на изградњи брзе саобраћајнице Крагујевац-Мрчајевци (Гружански коридор) и обилазнице око Свилајнца процењена је на приближно 68,9 милијарди динара, наведено је у Плану јавних набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре […]

Јавни увид поводом израде Просторног плана за Гружанско језеро

Јавни увид у Просторни план подрчја посебне намене слива акумулације “Гружа“ траје до 22. августа.

Дискусија о Нацрту закона о планирању и изградњи у Крагујевцу 13. фебруара

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од 30. јануара до 20. фебруара 2023. године, спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и позива државне органе, стручну јавност, као […]