Настављени радови на уређењу сеоских амбуланти

Обезбедити доступност здравствене заштите свим пацијентима, један је од приоритета Министарства здравља.