Издвојено још 250 милиона динара подршке за откуп домаћег млека у праху

Влада Србије је изменила је Уредбу за отуп млека у праху домаћег порекла и повећала подршку са 500 на 750 милиона динара, што је повећање од 250 милиона динара.