Испуњени захтеви произвођача млека и одгајивача говеда

Прелевмани за тврде сиреве биће повећани на 300 динара по килограму, а биће уведени прелевмани на евапорисано млеко у износу од 300 динара.

Привредна хроника 31.01.2022.

Због чега је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде покренуло иницијативу за оснивање 17 регионалних удружења произвођача млека у Србији и Националне асоцијације одгајивача говеда са производњом млека, сазнајте у Привредној хроници.