Одређивањем маскималне спратности објеката поспешује се процес озакоњења

Одлука о одређивању максималне спратности објеката у поступку озакоњења, која је усвојена на последњој седници Скупштине града Крагујевца, поспешиће сам процес озакоњења, што би за последицу требало да има заустављање даље дивље градње у граду.