Следеће недеље е-лицитација возила и робе царинарнице Крагујевац

Царинарница Крагујевац организоваћеће 28. априла еЛицитацију трајно одузетих возила и робе, а заинтересовани могу да се пријаве преко сајта Управе царина.