Порука мира из Крагујевца послата у читав свет

На последњем у низу концерата, који су одржани у оквиру октобарских свечаности на манифеставији Октобру хододарје „Октох“ наступио је ансабл Басиона Амороса.