Осигуравачи обавестили НБС да враћају премију на старо

Сва друштва за осигурање која су неосновано повећала премију осигурања од аутоодговорности обавестила су Народну банку Србије да ће поступити у складу са дописом регулатора и ту премију у најкраћем року вратити на претходни ниво, […]