Привредна хроника: Које су предности обновљивих извора енергије?

У Привредној хроници вечерас од 20 часова говоримо о предностима обновљивих извора енергије, сертификацији угоститељских објеката по Хасап стандарду и тренду оснивања предузећа и покретања старт-апова у нашој земљи.