Туристичке агенције од октобра мораће да уносе податке о пословању у ЦИС систем

Туристичке агенције биће у обавези да од октобра све своје податке о пословању уносе у Централни информациони сиситем, најавила је помоћница министра туризма Дуња Ђенић.