Предлози решења за нови мурал на Ђуриној кући

Град Крагујевац, Галерија „Ђура Јакшић“ и Народна библиотека „Вук Караџић“, којој галерија организационо припада, у сарадњи са Филолошко уметничким факултетом Универзитета у Крагујевцу почели су пројекат израде мурала на фасади „Ђурине“ куће у Крагујевцу.