Помоћ интерно расељеним лицима за унапређење услова становања

Пет интерно расељених породица у Крагујевцу добило је грантове у износу од 600 хиљада динара за унапређење услова становања.