На једног лекара 324 становника, на једну болничку постељу њих 165

Републички завод за статистику саопштио је данас да подаци за 2022. показују да у Србији на једног лекара долази 324 становника, а на једну болничку постељу њих 165.