Нови Колективни уговор „Водовода и канализације“

Представници репрезентативних синдиката Јавног комуналног предузећа „ Водовод и канализација“ потиписали су нови Колективни уговор са пословодством и градоначелником Николом Дашићем, који је потписник у име оснивача – града Крагујевца.