Стиже опрема за прикупљање и рециклажу отпада

У оквиру акције Министарства заштите животне средине, град Крагујевац односно ЈКП Шумадија добило је још 70 канти за смеће од 240 литара и 36 контејнера од 1100 литара.