Како да научите дете да безбедно користи интернет?

Препознајући потребе родитеља у данашњем комплексном дигиталном окружењу, Америчка агенција за међународни развој и Министарство културе и информисања креирали су Приручник медијске писмености за родитеље.