Колика је снага локалних грађанских иницијатива у решавању проблема заједнице?

Колика је снага локалних грађанских иницијатива у решавању проблема заједнице?