Унапређење социјалне заштите и инклузије Рома

Крагујевац је једна од 30 локалних самоуправа изабраних за реализацију активности у области социјалне заштите и инклузије Рома у оквиру пројекта “Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“ који […]