10 минута: Припремљене стратегије одрживе урбане мобилности

Локалне самоуправе у сарадњи са асоцијацијама општина и градова припремиле су стратегије одрживе урбане мобилности, а једна од тих је и Крагујевац.