Предат Пројекат за извођење за реконструкцију Трга Радомира Путника

Након спроведеног поступка јавне набавке, Град Крагујевац је закључио уговор о изради пројектно-техничке документације, са групом понуђача из Београда и Новог Сада о изради Пројекта за извођење за реконстуркцију Трга војводе Радомира Путника.