Нова расада и парковски мобилијар испред Дома синдиката

У оквиру уређења цветних површина у граду сектор зеленила ЈКП Шумадија Крагујевац изводи радове на садњи пролећне расаде испред Дома синдиката.