Изгубили посао због лажних диплома

Радници Градске управе у Крагујевцу, њих четворо, остали су без посла, јер је утврђено да су приликом заснивања радног односа приложили невалидне дипломе о стеченој стручној спреми.

Послато на проверу више од 600 диплома радника Градске управе

У оквиру реорганизације, чији је циљ ефикаснији рад градских служби и подизање квалитета услуга на виши ниво, град Крагујевац је одлучио да провери валидност диплома свих запослених, од намештеника и службеника до службеника на положају […]

Провера валидности диплома запослених у Градској управи

Дипломе о стручној спреми свих запослених у Градској управи биће послате на проверу Министарству просвете, науке и технолошког развоја и другим надлежним органима.