Исплата за откуп секундарних сировина само преко текућег рачуна

На основу члана 28а Закона о управљању отпадом, ЈКП Шумадија Крагујевац у обавези је да плаћање за откуп отпада обавља искључиво преко банковног (текућег) рачуна, како од правних лица, тако и код грађана.