Дмитровић: Променом свести до боље демогрфске слике

Уколико се демографска слика не промени, Србија 2050. године, неће имати више од четири милиона становника.