Како до бољег финансијског управљања у јавној администрацији?

Регионална конференција „Како успоставити систем финансијског управљања и контроле код индиректних буџетских корисника на локалу“ одржана је у Крагујевцу.