Дечији бракови нису ромска традиција, већ кршење Кривичног закона

Потписивање Протокола за унапређење сарадње и развој интегративне социјалне заштите намењен женама жртвама породичног и партнерског насиља и превенцији дечијих бракова у локалној заједници, треба да допринесе превенцији и сузбијању овог кривичног дела, јер дечији […]