Апел суграђанима да омогуће несметани прилаз возилима ЈКП Шумадија Крагујевац

Према Програму сакупљања отпада на територији града Крагујевца, ЈКП Шумадија Крагујевац, петком сакупља отпад у улици Ђорђа Андрејевића Куна.