Добри резултати „Саветовалишта за неформалне неговатеље“

Кроз рaзличите радионице и програме „Саветовалишта за неформалне неговатеље“ у Крагујевцу је прошло 129 корисника, 59 у Чачку, 117 било их је из Београда и других градова, а било је и корисника из Холандије.