Запаљено „звоно“ за сакупљање стаклене амбалаже

Током прошле недеље, у улици Краљевачког батаљона, запаљено је „звоно“ за сакупљање стаклене амбалаже и том приликом посуда је потпуно уништена.

Стаклена звона за одлагање стаклене амбалаже распоређена у градским насељима

Јавно комунално предузеће „Шумадија Крагујевац“ располаже са 120 контејнера за одлагање стаклене амбалаже које постаља у градским и приградским насељима и на сеоском подручју.