Унапрђење савремених метода и техника у области каријерног вођења

Пројекат „Каријерни искорак“ који реализује Средња стручна школа у партнерству са Струковним образовним центром из Љубљане има за циљ да наставници размене примере добре праксе.