Комунални сервис: Светлана Вујновић, Градска пореска управа

Квартално плаћање пореза на имовину је најсигурнији начин измиривања обавезе према пореској управи, изјавила је Светлана Вујновић из Градске пореске управе.