Каква је одрживост акумулација за водоснабдевање у Србији у условима климатских промена?

Удружење Екомар, уз подршку Светске организације за природу и Европске уније, спороводи пројекат Одрживост акумулација за водоснабдевање у Србији у време климатских промена, у чијем је фокусу и Гружанско језеро.