Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу обележила Светски дан цивилне заштите 

Поводом Светског дана цивилне заштите, Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу организовала је радни састанак на коме је указано на значај и улогу цивилне заштите.