Поморавље све заниљивије као туристичка дестинација у Србији

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља организовала је другу туристичку туру која је обухватила обилазак Поморавља, у циљу промоције културно-историјског и индустријског наслеђа овог дела Србије.