Епицентар: Какво је ментално здравље младих?

Да ли се број убистава и самоубистава у Србији повећава и какво је ментално здравље младих у Епицентру говори професор др Горан Михајловић, председник Удружења психијатара Србије и професор на Факултету медицинских наука у Крагујевцу.